સુવિચાર ગુજરાતી Suvichar Gujarati રેસ કારની હોય કે જિંદગીનીસાહેબ, જીતે એ જ છે જે યોગ્ય સમયે ગિયર બદલે

સુવિચાર ગુજરાતી   શ્રદ્ધા થી જ્ઞાન, નમ્રતા થી માન અને યોગ્યતા થી સ્થાન મળે છે જો આ ત્રણેય મળી જાય તો વ્યક્તિ ને દરેક જગ્યાએ સમ્માન મળે છે.

સુવિચાર ગુજરાતી   ના સંઘર્ષ, ના તકલીફ તો શું માજા જીવન માં મોટા-મોટા તૂફાન અટકી જાય છે જ્યારે આગ લાગે છે સીનામાં

સુવિચાર ગુજરાતી    વિશ્વાસઘાત તે ફલ નો નામ છે જે આસાનીથી કોઈ પણ બજાર માં મળી જાય છે અને બહુત ખૂબસૂરત હોય છે.

સુવિચાર ગુજરાતી    જે વ્યક્તિ બુદ્ધિશાળી છે તે પોતાની જાતને ભૂલો કરતું નથી, પણ તે બીજાઓની ભૂલોથી બધું શીખે છે.

સુવિચાર ગુજરાતી    કોઈપણ સફળ વ્યક્તિ હંમેશાં કંઇક નવું શીખવા માંગે છે જ્યારે અસફળ વ્યક્તિ કંઈક નવું શીખતા  ડરતા હોય છે.

સુવિચાર ગુજરાતી  ખરાબ સમયની પણ એક વાત સારી છે જેવો શરૂ થાય એટલે તરત વધારા ના નાકમાં લોકો જીવન માંથી ચાલ્યા જાય છે

વધુ ગુજરાતી સુવિચાર ટેસ્ટ અને ફોટા જોવા અહીં ક્લિક કરો 👇