શું તમે Ipl 2022 ની કોઈ પણ મેચ તમારા મોબાઈલ પર ફ્રી માં લાઈવ જોવા માંગો છો? કેવી રીતે? જુઓ માહિતી આગળ

1. PikaShow app PikaShow app એ એક ખૂબ મસ્ત એપ્લિકેશન છે જ્યાં તમે ઘણી બધી ટીવી ચેનલો ફ્રી માં લાઈવ જોઈ શકો છો. અને Star sports ની ચેનલ પણ

2. Thop TV Thop TV આ એપ્લિકેશન દ્વારા તમે સરળતાથી આઇપીએલ મેચ લાઈવ જોઈ શકો છો. જેમાં તમને Star sports, Star sports 1 Hindi

3. Oreo TV Oreo TV એપ્લિકેશન નો ઉપયોગ લોકો આઇપીએલ મેચ લાઈવ જોવા માટે કરે છે. આ એક મસ્ત એપ્લિકેશન છે જ્યાં આઇપીએલ જોઈ શકાય છે.

4. YuppTV YuppTV એપ્લિકેશન ને ડાઉનલોડ કરી તમે આઇપીએલ (ipl) 2022 ની કોઈ પણ મેચ સરળતાથી મસ્ત રીતે લાઈવ જોઈ શકો છો.

આ એપ્લિકેશનો ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લિક કરો 👇👇