યુટ્યુબ ડાઉનલોડ | YouTube એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ 35 MB

જો તમે youtube એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માંગતા હોવ તો તમે અહીંથી ફ્રી માં યુટ્યુબ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

યુટ્યુબ ડાઉનલોડ | YouTube એપ્લિકેશન કેવી રીતે ડાઉનલોડકરવી?

youtube એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે આપેલ “યુટ્યુબ ડાઉનલોડ” બટન પર ક્લિક કરો અને Youtube app download કરો.

youtube logo
App name YouTube
MB 35
Reviews 122M
reting 4.3 *

 

 

યુટ્યુબ એપ વિશે માહિતી

યુ ટ્યુબ એક વિડીયો શેરિંગ સર્વિસ છે જે વપરાશકર્તાઓ વિડિઓઝ જોવાની મંજૂરી આપે છે તે બીજા વપરાશકર્તાઓ અથવા સામગ્રી સર્જકો દ્વારા પોસ્ટ કરવામાં આવી હતી. વિહીન પોતે જ વીડિયો અપલોડ કરી શકે છે.

વૈસે તો આ સર્વિસની અનિવાર્યતા છે, એક સ્વતંત્ર વેબસાઈટ તોર પર સન 2005 માં, પણ Google દ્વારા પછીથી હસ્તગત કરવામાં આવી હતી 2006 માં.

વિડિઓઝ અપલોડ થાય છે યુ ટ્યુબ પર, યુ ટ્યુબ વેબસાઇટ પર દુ पड़ખની સાથે છે, ઈનહેન બીજી વેબસાઈટ પર પણ પોસ્ટ કરવામાં આવે છે. યજમાન હતા.

યુટ્યુબ વેબસાઇટનું સ્લોગન હતું “બ્રોડકાસ્ટ યોરસેલ્ફ.” યૂ ટ્યુબ સર્વિસની ડિઝાઇન કરવામાં આવી હતી તે મુખ્યત્વે સામાન્ય લોકો માટે હતી.

વાઈસે તો બહુ જ કંપનીઓ અને સંસ્થાઓ ઈસ્તમાલ કરે છે કે યુ ટ્યુબ તમારો બિઝનેસ પ્રોત્સાહન આપે છે, વહાણ પરંતુ જેદાતાર યુ ટ્યુબ વીડિયો બનાવે છે અને અપલોડ કરવામાં આવે છે એમેચ્યુઅર્સ અથવા નવશિખીઓ છે.

YouTube વિડિઓઝ પોસ્ટ કરવામાં આવે છે જે ઘણા લોકો દ્વારા જોવામાં આવે છે, જે સમગ્ર વિશ્વમાં આવે છે, જે અલગ અલગ પૃષ્ઠભૂમિમાંથી આવે છે. કેમ કે યુ ટ્યુબમાં તમને ઘણી મોટી શ્રેણીની વિડિઓઝ જોવા મળે છે. ઉદાહરણ તરીકે, કેટલાક કોમેડી વિડીયો, હોમમેઇડ મ્યુઝિક વીડિયો, સ્પોર્ટ્સ અને સાથે રમૂજી ઘટનાઓની વિડિઓઝ પણ.

કેટલાક લોકો યુટ્યુબમાં સૂચનાત્મક વિડિઓઝ પણ પોસ્ટ કરે છે, તમારી જાતને પગલા-દર-પગલા કમ્પ્યુટર મદદ કરે છે, જાતે માર્ગદર્શક કરે છે, અને બીજા કેવી રીતે વિડિઓઝ અપલોડ કરે છે. ચુંકી ગૂગલ આવક વહેંચવાની ઓફર કરે છે, જાહેરાતની ક્લિક્સમાં જોડી વિડિઓ પેજ જનરેટ કરે છે. કેટલાક લોકો તો યુ ટ્યુબથી સારા ખાસા પૈસા પેદા કરે છે.

વાઈસે તો યુટ્યુબ એક બિઝનેસ પ્લેટફોર્મ જેવું કામ કરે છે, પરંતુ જેમાદટરના લોકો માત્ર ફન વીડિયો જોવા માટે આવે છે. સ્માર્ટ ફોન, કેમેરામાં આજે ઘણા બધા લોકો પસાર થઈ શકે છે. આ રીતે ઘણી બધી ઇવેન્ટ્સ અત્યારે રેકોર્ડ કરવામાં આવી રહી છે, જે પહેલા એટલી વધારે મુકિન નથી. તે લોકોમાં તમારી વાત સમજાય છે, જો તમે તેને જાહેર કરો છો, તો તમે તેને કેપ્ચર કરી શકો છો.

યુટ્યુબ પ્લે સ્ટોર થી ડાઉનલોડ કરો

 

 

યુટ્યુબ apk થી ડાઉનલોડ કરો

 

યુટ્યુબ એપ વિશે માહિતી

યુ ટ્યુબ એક વિડીયો શેરિંગ સર્વિસ છે જે વપરાશકર્તાઓ વિડિઓઝ જોવાની મંજૂરી આપે છે તે બીજા વપરાશકર્તાઓ અથવા સામગ્રી સર્જકો દ્વારા પોસ્ટ કરવામાં આવી હતી. વિહીન પોતે જ વીડિયો અપલોડ કરી શકે છે.

વૈસે તો આ સર્વિસની અનિવાર્યતા છે, એક સ્વતંત્ર વેબસાઈટ તોર પર સન 2005 માં, પણ Google દ્વારા પછીથી હસ્તગત કરવામાં આવી હતી 2006 માં.

વિડિઓઝ અપલોડ થાય છે યુ ટ્યુબ પર, યુ ટ્યુબ વેબસાઇટ પર દુ पड़ખની સાથે છે, ઈનહેન બીજી વેબસાઈટ પર પણ પોસ્ટ કરવામાં આવે છે. યજમાન હતા.

યુટ્યુબ વેબસાઇટનું સ્લોગન હતું “બ્રોડકાસ્ટ યોરસેલ્ફ.” યૂ ટ્યુબ સર્વિસની ડિઝાઇન કરવામાં આવી હતી તે મુખ્યત્વે સામાન્ય લોકો માટે હતી.

વાઈસે તો બહુ જ કંપનીઓ અને સંસ્થાઓ ઈસ્તમાલ કરે છે કે યુ ટ્યુબ તમારો બિઝનેસ પ્રોત્સાહન આપે છે, વહાણ પરંતુ જેદાતાર યુ ટ્યુબ વીડિયો બનાવે છે અને અપલોડ કરવામાં આવે છે એમેચ્યુઅર્સ અથવા નવશિખીઓ છે.

YouTube વિડિઓઝ પોસ્ટ કરવામાં આવે છે જે ઘણા લોકો દ્વારા જોવામાં આવે છે, જે સમગ્ર વિશ્વમાં આવે છે, જે અલગ અલગ પૃષ્ઠભૂમિમાંથી આવે છે. કેમ કે યુ ટ્યુબમાં તમને ઘણી મોટી શ્રેણીની વિડિઓઝ જોવા મળે છે. ઉદાહરણ તરીકે, કેટલાક કોમેડી વિડીયો, હોમમેઇડ મ્યુઝિક વીડિયો, સ્પોર્ટ્સ અને સાથે રમૂજી ઘટનાઓની વિડિઓઝ પણ.

કેટલાક લોકો યુટ્યુબમાં સૂચનાત્મક વિડિઓઝ પણ પોસ્ટ કરે છે, તમારી જાતને પગલા-દર-પગલા કમ્પ્યુટર મદદ કરે છે, જાતે માર્ગદર્શક કરે છે, અને બીજા કેવી રીતે વિડિઓઝ અપલોડ કરે છે. ચુંકી ગૂગલ આવક વહેંચવાની ઓફર કરે છે, જાહેરાતની ક્લિક્સમાં જોડી વિડિઓ પેજ જનરેટ કરે છે. કેટલાક લોકો તો યુ ટ્યુબથી સારા ખાસા પૈસા પેદા કરે છે.

વાઈસે તો યુટ્યુબ એક બિઝનેસ પ્લેટફોર્મ જેવું કામ કરે છે, પરંતુ જેમાદટરના લોકો માત્ર ફન વીડિયો જોવા માટે આવે છે. સ્માર્ટ ફોન, કેમેરામાં આજે ઘણા બધા લોકો પસાર થઈ શકે છે. આ રીતે ઘણી બધી ઇવેન્ટ્સ અત્યારે રેકોર્ડ કરવામાં આવી રહી છે, જે પહેલા એટલી વધારે મુકિન નથી. તે લોકોમાં તમારી વાત સમજાય છે, જો તમે તેને જાહેર કરો છો, તો તમે તેને કેપ્ચર કરી શકો છો.

 

1 thought on “યુટ્યુબ ડાઉનલોડ | YouTube એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ 35 MB”

Leave a Comment